Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
Stipendijní program pro akademický rok 2017/2018

Podporováni mohou být:

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech
lékař, farmaceut
stipendium ve výši 7 000,-- Kč / měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oboru
radiologický asistent
stipendium ve výši 7 000,-- Kč / měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oborech
všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář
stipendium ve výši 5 000,-- Kč / měsíčně

studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru
zdravotnický asistent, praktická sestra
stipendium ve výši 4 000,-- Kč / měsíčně

studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru
zdravotnický asistent, praktická sestra
stipendium ve výši 2 000,-- Kč / měsíčně

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31.03.2018 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13 Ústí nad Labem (obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121 nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond


Společnost Krajská zdravotní založila Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. s účelem:

Shromažďování finančních prostředků:

  • k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.

Nadační fond

Kontaktní údaje:

Číslo účtu: 229 960 851 / 0300
Účet veden u ČSOB
IČO:
287 07 117
DIČ: CZ 287 07 117