Sekce zpracování videa

Sekce zpracování videa

Tato sekce Střediska multimediální podpory zajišťuje natáčení videí z operací k edukačním účelům, a to s možností výsledné kvality videa HD, 3D HD, 4K.
Dále zajišťuje střih a úpravu videí dle potřeb jednotlivých odborných lékařských oddělení pro potřeby prezentací na národních i mezinárodních konferencích. Zároveň zajišťuje interaktivní přímé přenosy z operačních sálů do výukového centra KZ, a.s., případně i na další místa v ČR nebo ve světě.
Je k dispozici všem oddělením KZ, a.s., sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro.

SEKCE ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

SEKCE ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Tato část Střediska multimediální podpory (SMP) zajišťuje fotografickou dokumentaci z důležitých akcí, fotodokumentaci operačních zákroků a je důležitou složkou pro kreativní práci grafické a reprografické sekce SMP.
Je k dispozici všem oddělením KZ, a.s., sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro.

GRAFICKÉ A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

GRAFICKÉ A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

Grafická a reprografická činnost Střediska multimediálních služeb zahrnuje bohatou činnost grafické podpory oddělení Krajské zdravotní, a.s.. Především úpravy obrázků pro odborné zdravotnické prezentace či jiné edukační či propagační tiskoviny, vytváření a tisk plakátů (posterů) pro potřeby prezentací výsledků práce lékařů Krajské zdravotní, a.s. na národních i mezinárodních konferencích či kongresech.
Grafická a reprografická sekce Střediska multimediální podpory úzce spolupracuje s Konferenčním a marketingovým střediskem, se kterým vytváří veškeré tiskoviny k pořádaným konferencím, podílí se i na přípravě propagace KZ, a.s., včetně přípravy webových stránek společnosti.
Reprografie pak zajišťuje na tiskařských strojích či vysokorychlostních kopírkách přípravu a kopírování tiskovin, dokumentů a formulářů pro potřeby jednotlivých oddělení v KZ, a.s.

KONTAKTY

na pracovníky Střediska multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí střediska
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu